Personvernerklæring
House Of Mindful Movement ENK

www.houseofmindfulmovement.no

Eier: Lena Kralicek. TLF: 90676170. E-post: Lena@houseofmindfulmovement.no
Coldevins gate 31C, 8610 MO I RANA

Intensjonen med denne personvernerklæring er å informere om hvordan House of Mindful Movement ENK samler, oppbevarer, behandler og utleverer informasjon om brukeren av websiden vår.

Med informasjon menes enhver form for data som kan relateres til en person, altså deg. Har du spørsmål utover det som skrives herunder er du velkommen til å kontakte oss.

 1. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

House of Mindful Movement ENK samler informasjon via vår webside gjennom cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere brukeropplevelsen din og fremtidig markedsføring. Videre samles det informasjon gjennom skjemaer som du selv fyller ut. Det kan være nyhetsbrev, kontaktskjema o.l. Formålet med innsamling og lagring er å opprettholde kundekontakt og markedsføring. Oppbevaring av brukerinformasjon via cookies oppbevares i 12 mnd, før det automatisk slettes.

 • Mouseflow: Analyserer hvordan brukeren beveger seg på nettsiden på. Ved hjelp av skjermopptak. Dette gir oss økt forståelse for hva de besøkende gjør, ikke får til eller hva de prøver å få til. Denne informasjonen lagres i 3 mnd
 • Facebook pixel: et analyseverktøy som måler effektiviteten ved annonsering. forstår de handlinger folk gjør på vårt nettsted og når det publikum vi ønsker Oppbevaring: Så lenge hjemmesiden er i bruk.
 • Google analytics Analyserer bruker data 
 • Instagram feed pluging: Bruker Instagram API  på website front end. All data som samles inn fra instagram via API, blir lagret i WordPress database for kort tid. Formål: Provide front end optimzation.
 1. Tilgang på data

Det er kun ansatte i House of Mindful Movement ENK som har tilgang på data. Ved service på House of mindful movement ENK sine systemer brukes aktører med egen GDPR ordning som da overtar ansvaret for sikker handtering.

Vi selger aldri data videre til 3.part.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg, i følge av all data du har gitt oss . Du kan også be om sletting og/eller retting. Du har også rett til å endre eller slette samtykke som tidligere er gitt. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

 1. Lagring av data over tid
  Kontaktskjema-oppføringer lagres 1 år. Analysedata 1 år. Informasjonskapsler lagres 1 år.

Våre ansatte mister tilgang til personinformasjon ved opphør av arbeidsforhold. Hens lagrede informasjon gis da videre til en annen relevant ansatt.

Alt av personinformasjon slettes permanent dersom House of mindful movement ENK avslutter sin virksomhet. Noe eller alt av informasjon slettes avhengig av brukers ønske ved innsyn.

 1. Rutiner

House of mindful movement ENK vurderer fortløpende sikkerheten i sine systemer gjennom en løpende sikkerhetsvurdering basert på tilgjengelig informasjon. Ved årsmøte, 2 ganger per år, gjennomgår vi sikkerhetsstatus og evt. tiltak.
HOMM har gode rutiner og setter seg fortløpende inn i nye lover og regler.

For spørsmål kontakt GDPR ansvarlig:
Lena Kralicek
TLF: 90676170.
E-post: Lena@houseofmindfulmovement.no
Coldevins gate 31C, 8610 MO I RANA