Salgsvilkår – Semesterkurs, klippe- og periodekort.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av semesterkurs, klippe- og periodekort til kunder over internett. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle med kort/kreditt på House Of Mindful Movement AS må du ha fylt 18 år.

Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Fysisk leveranse av våre tjenester skjer i våre lokaler i Nordlandsveien 43, 8626 Mo I Rana.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

Påmeldingene er bindende.

Hvis du ikke kan ta plassen du får tildelt, så må vi få beskjed om dette innen oppstart.

  • Avmelding 1. kursuke: 250,-
  • Avmelding 2. kursuke: 400,-
  • Deretter full kursavgift.

1. Parter

Selger er: House Of Mindful Movement AS, heretter kalt HOMM. Selger holder til i Nordlandsveien 43, 8626 Mo I Rana og er registrert i Brønnøysund-registrene (House Of Mindful Movement AS) med org.nr.: NO 925 233 447, telefon: 906 76 170, Epost: post@homm.no og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår datamaskin. HOMM er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når HOMM mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert mva der det er relevant. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller fra din ”konto” som kan opprettes gjennom vår hjemmeside. Kjøpesummen belastes kortet ved bestilling idet du trykker på «Fullfør handelen»

Kredittkort-opplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side. House Of Mindful Movement AS er ansvarlig for alle transaksjoner som gjennomføres på nettsiden.

5. Levering og forsinkelser

Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av tjenestene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

6. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller at kjøpet heves. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. HOMM vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

7. Personopplysninger

HOMM behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor HOMM også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres det kun når du har samtykket til det. (Nyhetsbrev el. lign.)

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre:

– Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

– I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.